Hotel on Abashidze st.

Hotel on Abashidze st.
ბიზნეს კლასის 20 ნომრიაანი სასტუმრო აბაშიძეზე
კომპანია “აი პი ეს” -ის მიერ შესრულებული სამუშაო: აბაზანის სრული მოწყობა , კარის ელ. ჩამკეტების მიწოდება, სეიფებითა და მინი ბარებით უზრუნველყოფა.